Disclaimer onderzoeksrapport

Disclaimer onderzoeksrapport

Deze disclaimer ontvangt u bij een aangevraagde rapportage.

Dit rapport is het resultaat van onderzoek dat is verricht naar de bestaande situatie van de kwaliteit van de gebouwen in de omgeving van de reconstructiewerkzaamheden. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit rapport ligt bij de opsteller. Het rapport heeft geen verdere status dan onderzoeksrapport. Aan het rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Abode neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen door wat voor een oorzaak ook aan gebouwen of eigendommen van derden voor veiligheid en risico’s aan de onderzochte objecten. Abode aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de in dit rapport verstrekte informatie. Niets van dit rapport of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder onze voorafgaande toestemming.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Abode Advies, lopende projecten, een offerte opvragen of bijvoorbeeld even kennismaken? Neem dan gerust contact met ons op. Tot snel!

Abode Advies

Lelie 9
7483AE
Haaksbergen

Informatie


Website met liefde gemaakt door: